Likovna sekcija

Likovna sekcija

Likovniki na razstavi

Likovniki na razstavi v HOSTELU PEKARNA, Ob železnici 16, Maribor - 08.08.2022 Od leve: Nela Tumpej, Vlado Arko, Francka Pegan, Angelca Viher, Ferdo Hernah, Ferdinand Šen Sedijo: Mentorica Maja Pegan, Nevenka Šen in Biserka Štefančič Kos.

Likovna sekcija je začela organizirano delovati po ustanovnem občnem zboru 15. decembra 1976 pod vodstvom mentorja Ervina Kralja likovnega pedagoga.

Delovanje likovne sekcije je bilo glede na dane možnosti v začetku navezano na Podjetje za PTT promet Maribor. Večino razstav smo organizirali v poštnih prostorih. Razstave so bile v zvezi z raznimi dogodki v podjetju, predvsem pa z aktivnostmi v našem kulturno umetniškem društvu. Razstavljali smo ob jubilejih KUD-a in njegovih sekcij ter v počastitev slovenskega kulturnega praznika in dneva žena. Srečanja in likovne kolonije pa smo izvedli na Poštarskem domu na Pohorju in Poštarskem domu pod Plešivcem. Večkrat smo tudi sodelovali na slikarskih kolonijah na Poštarskem domu na Vršiču, ki jih je organizirala sekcija likovnikov iz PTT Ljubljana.

Za oživitev in popestritev dela v sekciji smo leta 2003 organizirali likovno delavnico, ki se vrši enkrat na teden. Mentorstvo v sekciji je prevzela akademska slikarka specialistka Jasna Kozar, ki je delavnico vodila do leta 2007. Z mentorstvom je nato nadaljevala Maja Pegan magistra likovne umetnosti. Likovna dela ustvarjena na delavnicah smo prikazali po vsaki sezoni na preglednih razstavah. V obdobju od ustanovitve sekcije je v njej delovalo več kot 40 članov. Letno pa v sekciji aktivno deluje 10 do 12 članov. Organizirano je bilo več kot 50 razstav, na katerih smo predstavili svoja likovna dela.

Nekaj naših likovnih del

Skupinska slika: PROČELJE POŠTE

Akril na papir, 68x90 cm, (6 krat 34x30 cm), 2018 - Avtorji: Nela Tumpej, Angelca Viher, Biserka Štefančič Kos, Francka Pegan, Nevenka Šen, Vlado Arko.

Skupinska slika POŠTNA KOČIJA

Akril, olje 80x160 cm (8 krat 30x40 cm), 2017 - Avtorji: Biserka Štefančič Kos, Ferdinand Šen, Anita Brlič, Ferdo Hernah, Angelca Viher, Vlado Arko, Nevenka Šen, Francka Pegan.

kontakt

Ferdinand Šen, predsednik likovne sekcije
Scroll to Top