Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na kud.posta.si so last KUD Pošta Maribor in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ni jih dovoljeno kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja KUD Pošta Maribor.

KUD Pošta Maribor ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, in si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani kud.posta.si.

Na določenih mestih spletne strani kud.posta.si KUD Pošta Maribor zbira osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov itd.), o čemer so uporabniki obveščeni in so podali soglasje, ter, da so zbrani podatki namenjeni izključno uporabi KUD Pošta Maribor in se ne bodo predali tretji osebi ali uporabljeni za kakršnekoli drug namen.

Scroll to Top