Moški pevski zbor KUD Pošta

Moški pevski zbor beleži že 50 let delovanja. V zboru sodelujejo tako delavci kot upokojenci Pošte in nekdanjega PTT-ja, pa tudi drugi, ki so zaposlenih v drugih organizacijah. Starostna sestava zbora je dokaj pestra in kombinacija dolgoletne tradicije in mladostne zagnanosti daje tudi dobre obete za nadaljnje uspešno delovanje zbora. Naš pevski zbor je bil skozi vrsto let nepogrešljiv spremljevalec pomembnejših dogodkov in slovesnosti v Pošti in Telekomu (PTT-ju). Sodelovanje s Planinskim društvom Pošte in Telekoma Maribor je že tradicionalno. Stalno je navzoč tudi na drugih pomembnih prireditvah, kot sta Revija odraslih pevskih zborov v Mariboru in Tabor slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Zbor je gostoval v številnih krajih po Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji, pa tudi v nekaterih evropskih državah. Velja omeniti, da je nastope zbora v Celovcu posnela tudi avstrijska televizija. Zbor je posnel nekaj sporedov tudi za Radio Maribor in Radio Slovenija.

kontakt

Branko Novak - predsednik zbora
Scroll to Top