Kronologija delovanja likovne sekcije KUD Pošta Maribor

V kronologiji delovanja likovne sekcije smo po letih zapisali, kaj se je v teh štirih desetletjih pomembnejšega zgodilo v naših vrstah. Ponekod je nekaj več podatkov, drugod manj, koliko smo pač lahko izbrskali v našem arhivu in nekaj tudi po pričevanju naših članov. Ker je to prvi pregledni zapis o življenju in delu likovnikov, včlanjenih v našo likovno sekcijo, smo morda na nekaterih mestih preveč podrobno pisali o dogodkih. Zagotovo pa bo to pomemben in temeljni zapis o likovnem življenju in ustvarjanju delavcev nekdanjega PTT sistema in sedaj Pošte Slovenije in Telekoma Slovenije, od koder večina aktivnih članic in članov tudi prihaja.

1976

15. decembra 1976 je bil ustanovni občni zbor likovne sekcije KUD Pošta Maribor v prostorih Podjetja za PTT promet Maribor na Slomškovem trgu v Mariboru. Navzoči so bili: Ervin Hartman, Franc Sevšek, Dušan Dinič, Ferdinand Šen, Martin Matela, Danilo Godec, Angelca Viher in Vlasta Vukovič.

Na občnem zboru je bilo tudi nekaj gostov, in to Ervin Kralj, predstavnik Zveze kulturno prosvetnih organizacij Maribora, Vladimir Klinar, predsednik KUD Pošta Maribor, in Avgust Slapar, podpredsednik KUD-a.

 

Izvoljen je bil odbor likovne sekcije: Ferdinand Šen za predsednika in dva člana, Ervin Hartman in Angelca Viher. Funkcijo strokovnega mentorja likovne sekcije je prevzel likovni pedagog Ervin Kralj. Med ustanovne člane likovne sekcije tako uvrščamo Ervina Hartmana, Ferdinanda Šena, Angelco Viher, Jožeta Erlača, Antona Babiča, Dušana Diniča, Dušana Požarja, Franca Logarja in Slavka Mileta.

 

 

1977

Likovna sekcija je organizirala predavanje o kulturnih spomenikih starega Maribora, ki ga je pripravil Pokrajinski muzej Maribor. Člani Likovne sekcije so sodelovali tudi pri urejanju Naših novic, glasila delavcev podjetja za PTT promet Maribor. Izdelali so osnutek značk za športne igre PTT delavcev Slovenije v Mariboru, brodarskega društva Galeb, Kulturno umetniškega društva Pošta ter osnutek novoletne čestitke za delovno organizacijo.

Prvo likovno razstavo so člani pripravili v počastitev 8. marca, dneva žena, v dvorani PTT podjetja na Slomškovem trgu 10 v Mariboru. Razstavljali so Angelca Viher, Ferdinand Šen, Ervin Hartman, Jože Erlač, Anton Babič, Dušan Dinič, Dušan Požar in Franc Logar.

Ob jubilejnih letnih športnih igrah PTT delavcev Slovenije so 27. maja likovniki razstavili svoja dela v restavraciji Center Maribor. V mesecu decembru pa so razstavljali še ob strokovnih sestankih upravnikov pošt v Mariboru, na Ptuju in Prevaljah.

 

Od 12. do 23. decembra 1977 pa je bila na pošti v Prevaljah postavljena prva razstava iz cikla potujočih likovnih razstav.

1978

To leto so člani likovne sekcije že januarja organizirali razstavo svojih del v PTT dvorani za občni zbor KUD Pošta Maribor. Na isti lokaciji je sledila še razstava ob dnevu žena 8. marca in nato v še mesecu novembru v avli pošte 1 na Slomškovem trgu 10 v Mariboru v okviru 30. obletnice KUD Pošta Maribor. Ob slavnostni akademiji za 30. obletnico KUD-a pa je bila postavljena priložnostna razstava tudi v avli dvorane Union Maribor.

 

1979

 

V tem letu je Likovna sekcija organizirala pet samostojnih razstav, in ob dnevu žena na pošti Ptuj, ob otvoritvi nove pošte v Lenartu v Slovenskih goricah, v avli dvorane Union v Mariboru ob dobrodelni prireditvi KUD Pošta Črni gori, ob posvetovanju kulturnih animatorjev v Mariboru v dvorani PTT na Slomškovem trgu 10 in ob otvoritvi nove pošte in avtomatske telefonske centrale v Radljah ob Dravi.

1980

Nekaj članov se je udeležilo slikarskega srečanja na Sladkem Vrhu, ki ga je organiziral ZKO Maribor.

Od 7. julija do 5. septembra 1980 je v pošti Limbuš gostovala potujoča likovna razstava članov sekcije. Izdelan je bil tudi osnutek novoletne čestitke za podjetje in značka za 50-letnico pihalnega orkestra KUD Pošta.

 

1981

Od 11. do 25. februarja 1981 je bila postavljena skupna razstava likovnih skupin KUD Pošta Maribor, KUD Angel Besednjak Maribor in Ruški likovni krog v dvorani doma PTT društev na Slomškovem trgu 3 v Mariboru. Razstavljali so: Ervin Hartman, Ferdinand Šen, Anton Babič, Jože Erlač in Janez Mežan za KUD Pošto Maribor; Branko Pungartnik, Bruno Levačič, Hermina Tobias, Miran Guzej, Tone Tratnik in Ivan Gojsnikar za KUD Angela Besednjaka; Mirko Vovšek, Ervin Kralj, Ivan Petrovič, Ana Krajnc in Lučka Falk pa za društvo RULIK.

Izdelan je bil osnutek značke za 20-letnico Podjetja za PTT promet Maribor.

Člana sekcije Ervin Hartman in Jože Erlač sta sodelovala na V. reviji likovnih skupin Slovenije v Mariboru, organizirane v razstavišču Sinagoga in likovnem salonu Rotovž. Ervin Hartman se je udeležil slikarskega srečanja na Destrniku.

 

1982

Od 8. do 19. februarja 1982 so člani likovne sekcije razstavljali v počastitev slovenskega kulturnega praznika na Slomškovem trgu 3.

 

Nekaj članov se je udeležilo likovnega srečanja na Sladkem Vrhu.

1983

Likovna sekcija je organizirala slikarsko kolonijo v Miholaščici na otoku Cresu. Kolonije so se udeležili Ervin Hartman, Ferdinand Šen, Jože Erlač, Darko Pinter in kot mentor Ervin Kralj.

Februarja je bila postavljena razstava v počastitev slovenskega  kulturnega praznika.

Ob slavnostni akademiji za 35. letnico KUD Pošta in 20. letnico moškega pevskega zbora so likovniki 4. junija 1983 v avli Unionske dvorane pripravili priložnostno razstavo.

 

1984

V mesecu februarju so likovna dela, nastala na koloniji CRES ’83, razstavili na Slomškovem trgu 3 v počastitev slovenskega kulturnega praznika.

Trije člani likovne sekcije so sodelovali na razstavi likovnikov, ki jo je organiziral tedanji Mestni svet ZSS Maribor.

V mesecu oktobru je Angelca Marčič svoja likovna dela razstavila v prostorih hotela Radin.

V Poštarskem domu na Pohorju pa so imeli razstavo ob dokončanju adaptacijskih del.

1983

Likovna sekcija je organizirala slikarsko kolonijo v Miholaščici na otoku Cresu. Kolonije so se udeležili Ervin Hartman, Ferdinand Šen, Jože Erlač, Darko Pinter in kot mentor Ervin Kralj.

Februarja je bila postavljena razstava v počastitev slovenskega  kulturnega praznika.

Ob slavnostni akademiji za 35. letnico KUD Pošta in 20. letnico moškega pevskega zbora so likovniki 4. junija 1983 v avli Unionske dvorane pripravili priložnostno razstavo.

 

1984

V mesecu februarju so likovna dela, nastala na koloniji CRES ’83, razstavili na Slomškovem trgu 3 v počastitev slovenskega kulturnega praznika.

Trije člani likovne sekcije so sodelovali na razstavi likovnikov, ki jo je organiziral tedanji Mestni svet ZSS Maribor.

V mesecu oktobru je Angelca Marčič svoja likovna dela razstavila v prostorih hotela Radin.

V Poštarskem domu na Pohorju pa so imeli razstavo ob dokončanju adaptacijskih del.

 

1985

Angelca Viher in Jože Erlač sta se udeležila likovne kolonije na Vršiču, ki jo je organizirala likovna sekcija PTT Ljubljana.

6. februarja 1985 so Ervin Hartman, Jože Erlač in Ferdinand Šen s svojimi deli sodelovali na I. Bienalu likovnega ustvarjanja delavcev PTT Jugoslavije v Cetinju.

Člana sekcije Ervin Hartman in Darko Pinter sta sodelovala na razstavi Kmečka arhitektura v mariborski Sinagogi v organizaciji ZKO Maribor.

 

Ervin Hartman je samostojno razstavljal 24. novembra 1985 na otvoritvi novega Telekomunikacijskega centra v Mariboru.

11. maja 1985 je bilo na Poštarskem domu pod Plešivcem srečanje članov likovne sekcije.

V izložbenih oknih doma PTT društev so nato razstavljali člani likovne sekcije: Ervin Hartman, Ferdinand Šen in Angelca Marčič.

 

1986

Ervin Hartman se je udeležil enodnevne likovne kolonije v Malečniku in kasneje sodeloval tudi na skupinski razstavi v domu Danice Vogrinec na Pobrežju v Mariboru.

 

1987

Od 8. do 10. maja tega leta je bilo srečanje likovnikov PTT Slovenije v Poštarskem domu na Pohorju.

Razstava del s srečanja je bila 6. septembra 1987 v Poštarskem domu na Pohorju, kasneje v novembru pa v PTT izobraževalnem centru Ljubljana in decembra v ZO PTT, Cigaletova ul. 15, Ljubljana.

Decembra so člani sekcije Ervin Hartman, Ferdinand Šen, Angelca Viher in Slavko Mileta s svojimi deli sodelovali na II. Bienalu likovnega ustvarjanja delavcev PTT Jugoslavije v Cetinju.

Likovna dela iz Cetinja so bila januarja 1988 razstavljena v muzeju ZJ PTT v Beogradu.

Novembra je imel v mariborski bolnišnici samostojno razstavo Darko Pinter.

Marca je imela Angela Marčič samostojno razstavo v podjetju Hidromontaža Maribor.

 

1988

V dvorani PTT društev na Slomškovem trgu 3 v Mariboru so likovniki v počastitev slovenskega kulturnega praznika 8. februarja priredili razstavo svojih del.

 

V mesecu septembru so organizirali 3. srečanje likovnikov PTT Slovenije na Poštarskem domu pod Plešivcem. Tridnevnega srečanja so se udeležili Ervin Hartman, Angelca Viher, Angela Marčič, Vladimir Resimič, Janez Mežan in mentor Ervin Kralj.

Dela, nastala na koloniji, so bila razstavljena od 24. novembra do 15. decembra 1988 v prostorih PTT Maribor, Slomškov trg 10 in kasneje v prostorih PTT Ljubljana.

 

1989

Maja in junija je imel razstavo v izložbenih oknih v stavbi Slomškov trg 3 Vladimir Resimič.

Od 22. do 25. junija 1989 je na IV. srečanju PTT likovnikov Slovenije na Poštarskem domu na Vršiču sodelovala Angela Marčič.

 

1990

Od  22. do 24. junija 1990 se je Ervin Kralj udeležil srečanja PTT likovnikov Slovenije na Vršiču.

 

1991

Dne 8. marca 1991 je imel Jože Erlač samostojno razstavo v dvorani pošte 2, na Partizanski cesti 54, Maribor.

 

1992

V mesecu septembru so se likovne kolonije na Poštarskem domu na Vršiču udeležili Jože Erlač, Nada Zidarič in Ervin Kralj.

Oktobra so na likovni koloniji na Destrniku sodelovali Angelca Viher, Ervin Kralj in Nada Zidarič. Dela, nastala na koloniji, so bila nato razstavljena v osnovni šoli Destrnik.

Od 21. decembra do konca leta je sekcija organizirala razstavo likovnih del svojih članov v avli pošte Maribor 1.

 

1993

V počastitev slovenskega kulturnega praznika so likovniki razstavili svoja dela v Domu upokojencev Danice Vogrinec na Pobrežju v Mariboru od 9. do 28. februarja 1993.

20. marca se je pet članov likovne sekcije udeležilo srečanja na Ptujski Gori z zaključkom v galeriji Veronike Rakuš.  8. maja je bilo vnovično srečanje pri Veroniki Rakuš.

 

Člani likovne sekcije leta 1993 (od leve): Slavko Mileta, Angelca Vihar, Ferdinand Šen, Ervin Kralj, mentor, Ervin Hartman in Jože Erlač.

 

Aktivni člani likovne sekcije v tem letu so bili Drago Kopše, Ervin Hartman, Slavko Mileta, Ferdinand Šen, Nada Zidarič, Angelca Viher, Jože Erlač in mentor Ervin Kralj.

Od 17. junija do 15. julija 1993 je devet članov razstavljalo na Poštarskem domu na Pohorju v počastitev zbora PTT delavcev Maribor.

Od 10. do 12. septembra 1993 sta Jože Erlač in Ervin Kralj sodelovala na likovni koloniji na Vršiču.

 

1994

Dva člana sekcije sta sodelovala na likovni koloniji na Vršiču.

Članica sekcije je sodelovala na likovni koloniji na Ptuju.

 

1995

Od 15. do 17. septembra 1995 sta dva člana sekcije sodelovala na XI. slikarski koloniji “TINE HORVAT” na Poštarskem domu na Vršiču.

 

1996

Od 27. do 30. septembra 1996 so na prvem likovnem srečanju delavcev Telekoma Slovenije v počitniškem domu v Strunjanu sodelovali Angelca Viher, Jože Erlač, Ferdinand Šen, Nada Zidarič in Ervin Kralj.

V mesecu juliju je bilo enodnevno delovno srečanje v naravi na Gorci v Malečniku. Sodelovali so Angelca Viher, Ferdinand Šen, Nada Zidarič in mentor Ervin Kralj.

Od 13. do 15. septembra 1996 so Drago Kopše, Jože Erlač in Ervin Kralj sodelovali na XII. slikarski koloniji “TINE HORVAT” na Poštarskem domu na Vršiču. Dela, nastala na koloniji, so bila razstavljena v jedilnici Telekoma v Ljubljani.

 

Od 16. do 31. oktobra 1996 je bila skupna razstava likovnih skupin Pošte in Telekoma Slovenije v avli dvorane Union v Mariboru v počastitev 65. obletnice pihalnega orkestra KUD Pošta Maribor in 20. obletnice glasbene šole pri KUD Pošta Maribor. Svoja dela so razstavljali Angelca Viher, Ervin Hartman, Jože Erlač, Drago Kopše, Ferdinand Šen, Nada Zidarič, Ervin Kralj in štirje gostje iz Ljubljane: Janez Mežan, Nuša Javornik, Ana Širca in Marjeta Zajec.

Od 26. oktobra do 2. novembra 1996 je na razstavi slikarjev ljubiteljev severovzhodne Slovenije v Likovnem salonu na Ravnah na Koroškem sodelovala Angelca Viher.

 

 

1997

Od 4. do 6. Julija 1997 je bila v organizaciji Telekoma Slovenije, Poslovne enote Trbovlje, prva likovna kolonija na Kumu, katere se je udeležil Drago Kopše.

V septembru sta se XIII. slikarske kolonije na Vršiču udeležila Drago Kopše in Ervin Kralj.

 

1998

Od 26. do 28. junija 1998 sta Drago Kopše in Ervin Kralj sodelovala na Likovni koloniji “TINE HORVAT” na Poštarskem domu na Vršiču.

 

9. avgusta 1998 so člani sekcije organizirali delovno srečanje v naravi v Mariboru na vrtu v Beograjski ulici 42 pri članici Angelci Viher. Sodelovali so Ervin Hartman, Nada Zidarič, Ferdinand Šen in Ervin Kralj.

 

1999

18. junija 1999 je bila otvoritev razstave ob 50-letnici KUD Pošta Maribor in 35-letnici moškega pevskega zbora KUD Pošta Maribor v avli pošte na Partizanski cesti 54 v Mariboru.

Od 17. do 19. septembra 1999 se je XV. slikarske kolonije “TINE HORVAT” Vršič 99 v organizaciji PD PT Ljubljana udeležil Drago Kopše.

 

Od 26. novembra do 3. decembra 1999 je na razstavi likovnih ljubiteljev, likovnih pedagogov in oblikovalcev severovzhodne Slovenije v hotelu Radin v Radencih sodeloval Ferdinand Šen.

Na akademiji ob 50-letnici KUD Pošta Maribor je bila razstava v avli dvorane Union, Prešernova ul. 3, Maribor.

 

2000

V tem letu večjih akcij ni bilo. V prostorih KUD Pošta Maribor v Melju so enkrat tedensko potekala delovna srečanja pod vodstvom mentorja Ervina Kralja. V slikanju tihožitij v različnih tehnikah so sodelovali Angelca Viher, Jože Erlač, Drago Kopše, Ervin Hartman, Slavko Mileta, Nada Zidarič, Nela Tumpej in Karolina Juvan.

 

 

2001

Od 21. do 23. septembra sta na XVI. likovni koloniji “TINE HORVAT” na Poštarskem domu na Vršiču sodelovala Nada Zidarič in Ervin Kralj.

 

2002

V tem letu je bila aktivnost članov sekcije v glavnem le individualna. Delovna srečanja v okviru sekcije so bila le občasno.

 

 

2003

Od 20. do 22. junija 2003 sta na XVII. likovni koloniji “TINE HORVAT” na Poštarskem domu na Vršiču sodelovala Drago Kopše in Ervin Kralj.

V mesecu oktobru pa smo pričeli z likovno delavnico pod vodstvom nove mentorice akademske slikarke specialistke Jasne Kozar. Na delavnici so redno sodelovali Angelca Viher, Nela Tumpej, Karolina Juvan, Ferdinand Šen, Nevenka Šen, Branka Selinšek, Darja Beljev, Anita Brlič, Metka Vrabl in Rebeka Golob.

 

2004

Od 1. do 3. oktobra 2004 sta na XVIII. koloniji “TINE HORVAT” v Strunjanu sodelovala Nada Zidarič in Ervin Kralj.

Nadaljevali smo z likovno delavnico in decembra 2004 postavili prvo pregledno razstavo nastalih del iz delavnice 2003/2004 v avli poslovne stavbe Telekoma Slovenije, Titova c. 38, Maribor.

26. maja je sekcija pripravila likovno delavnico v botaničnem vrtu Pivola v Hočah pri Mariboru.

 

2005

Nadaljevali smo z rednim delom v likovni delavnici.

 

2006

Od 26. do 28. maja 2006 so se  slikarske kolonije “TINE HORVAT” v Strunjanu udeležili Drago Kopše, Metka Vrabl in mentorica Jasna Kozar.

Od 3. marca do 28. junija 2007 je imel Ferdinand Šen ob upokojitvi samostojno razstavo v gostilni Frajgraba v Vodolah pri Malečniku.

Od 28. junija do 25. julija 2006 je imela sekcija drugo razstavo likovnih del, nastalih na likovni delavnici v obdobju 20005/2006 v gostilni Frajgraba.

Od 8. do 10. septembra so se slikarske kolonije “TINE HORVAT” na Vršiču udeležile Metka Vrabl, Branka Selinšek in Rebeka Golob.

Likovna dela, nastala na slikarskih kolonijah “TINE HORVAT”, so bila konec leta razstavljena v prostorih Telekoma Slovenije v Ljubljani.

 

2007

V mesecu septembru so se XXI. kolonije “TINE HORVAT” udeležili Ervin Kralj, Jasna Kozar in Drago Kopše.

Od 25. maja do 12. junija 2007 je Ferdinand Šen imel samostojno likovno razstavo v gostilni Frajgraba v počastitev 50. obletnice “Male mature” ob srečanju sošolcev Nižje gimnazije Pobrežje.

Od 13. junija do 31. Julija 2007 je bila razstava del iz likovne delavnice 2006/2007 v gostilni Frajgraba.

V mesecu novembru je sekcija pričela z likovno delavnico za šolsko leto 2007/2008 z novo mentorico Majo Pegan, diplomantko Pedagoške fakultete, likovna smer.

 

2008

Izbor del, nastalih na likovni delavnici 2007/2008, so razstavljali od 18. junija do 31. julija 2008 v gostilni Frajgraba v Malečniku, ki je bila posvečena 60. obletnici KUD Pošta Maribor in 45. obletnici moškega pevskega zbora KUD-a.

 

Avtorji likovnih del na razstavi v gostilni FRAJGRABA (stojijo od leve):                                                                                                                                                                                        Nevenka Šen, Branka Selinšek, Anita Brlič, Ferdinand Šen, Maja Pegan, mentorica lik. sekcije, Nela Tumpej, Angelca Viher, Karolina Juvan.

 

V tem letu so na likovni delavnici sodelovali: Angelca Viher, Nela Tumpej, Karolina Juvan, Ferdinand Šen, Nevenka Šen, Branka Selinšek, Darja Beljev, Anita Brlič, Metka Vrabl, Tina Berzak, Gabriela Gider, Slavko Mileta in Zdenka Beršnjak.

Na Dunaju so si člani sekcije ogledali razstavi z naslovom Impresionisti in Vincent van Gogh.

 

2009

Izbor del, nastalih na likovni delavnici 2007/2008, so razstavljali od 18. junija do 31. julija 2008 v gostilni Frajgraba v Malečniku.

V umetnostni galeriji Maribor so bili 12. novembra 2009 člani likovne sekcije na otvoritvi razstave Risba v Sloveniji.

 

2010

Tako kot vsako leto so po zaključku likovne delavnice za sezono 2009/2010 organizirali razstavo novo nastalih del v gostilni Frajgraba v Vodolah pri Malečniku.

V mesecu septembru je Nela Tumpej sodelovala na 45. Ex temporu Piran 2010.

 

2011

Od 8. junija do 31. julija 2011 so imeli razstavo del iz likovne delavnice 2010/2011 v gostilni Frajgraba.

V mesecu septembru je Nela Tumpej sodelovala na 46. Ex temporu Piran 2011.

 

2012

Od 6. junija do 31. julija 2012 so imeli razstavo del iz likovne delavnice 2011/2012 v gostilni Frajgraba.

 

Razstava v gostilni Frajgraba. Stojijo od leve: Nevenka Šen, Karolina Juvan, Angelca Viher, Anita Brlič, Ferdo Hernah, Metka Vrabl, Ferdinand Šen, Pija Pintarič, Nela Tumpej, Biserka Štefančič Kos. Sedita: Urška Babuder, mentorica, in Karmen Lebe Grajf, predsednica KUD.

 

Na Dunaju so si člani sekcije 16. junija ogledali razstavo slikarja Gustava Klimta.

Nela Tumpej se je 25. oktobra 2012 udeležila otvoritve likovne razstave 25 slikarjev na Dunaju v kavarni GALERIE BEISL KANDERL, na kateri je sodelovala s štirimi slikami.

 

 

2013

18. decembra 2013 je bila otvoritev samostojne likovne razstave del avtorja Ervina Hartmana pod nazivom “Intermezzo v barvah” v galeriji “RRRudolf”, Vojašniška ul. 12, Maribor.

 

2014

V času festivala LENT in akcije “ŽIVA DVORIŠČA” so imeli po zaključku delavnice 2013/2014 člani likovno razstavo v atriju Frančiškanske cerkve v Mariboru.

 

2015

V času festivala LENT in akcije “ŽIVA DVORIŠČA” so imeli po zaključku delavnice 2014/2015 člani  likovno razstavo na dvorišču Pokrajinskega arhiva Maribor.

 

Na fotografiji, posneti 14. 7. 2015 pred restavracijo Villa Rustica, je ekipa, ki je razstavljala na dvorišču Pokrajinskega arhiva Maribor. Od leve:  Karolina Juvan, Biserka Štefančič Kos, Maja Pegan, mentorica lik. sekcije, Anita Brlič, Jelka Petek, Ferdinand Šen, Angelca Viher, Nela Tumpej, Fracka Pegan, Ferdo Hernah, Nevenka Šen.              

                                                

2016

Sekcija je nadaljevala z rednim delom v likovni delavnici.

Ervin Hartman je imel v Domu pod Gorco od 5. septembra do 12. oktobra 2016 samostojno slikarsko razstavo.

 

V novembru je sekcija izdala zbornik ob 40-letnici likovne sekcije in 21. decembra pripravila otvoritev razstave likovnih del v razstavišču Karlinija, Pobreška cesta 20, Maribor.

Scroll to Top