O nas

Nekaj besed o nas

Kulturno društvo s tradicijo

Kulturno umetniško društvo Pošta Maribor je bilo ustanovljeno leta 1948 in združilo amaterske kulturne skupine v enotno društvo. Število sekcije se je z leti spreminjalo, od glasbenih do gledaliških ter likovnih. Najstarejša skupina je pihalni orkester, dolgoletno tradicijo ima tudi pevski zbor. Sedaj združuje  društvo pet sekcij: pihalni orkester, moški pevski zbor, veteransko godbo, likovno sekcijo in ljubiteljsko glasbeno šolo.   

Potrebno je stopiti v čevlje legende

Aleksander Čonč

Aleksander Čonč je končal Srednjo glasbeno in baletno šolo Maribor, smer klarinet. Po zaključeni maturi se je vpisal na Pedagoško fakulteto Maribor, smer glasbena pedagogika in po dveh letih na Akademijo za glasbo v Ljubljani, smer kompozicija. Po končani diplomi je končal drugo stopnjo, magistrski bolonjski program z diplomo Summa cum laude.  

Od leta 2010 je dirigent prvega slovenskega trobilnega orkestra Brass Band Slovenija in zborovodja MoPZ France Marolt – Malečnik in MoPZ Slava Klavora. Leta 2019 pa je prevzel  dirigentsko palico od Ervina Hartmana pri Pihalnem orkestru Pošta Maribor.  

Spoznajte umetniške vodje sekcij

Aleksander Čonč

Aleksander Čonč

Dirigent pihalnega orkestra

Ervin Hartman

Dirigent Godbe veteranov Štajerske Ervina Hartmana in ravnatelj Glasbene šole KUD Pošta

Alenka Korpar

Zborovodkinja Moškega pevskega zbora

Maja Pegan

Mentorica likovne sekcije
Scroll to Top